Home

Doradztwo gospodarcze

Doradztwo gospodarcze, doradztwo przy fuzjach i połączeniach.

W ramach tej działalności prowadzimy na życzenie klienta:  

  • doradztwo przy fuzjach i połączeniach, jak również w postępowaniach upadłościowych i likwidacyjnych z uwzględnieniem aspektów finansowych, podatkowych i księgowych,
  • badania typu due diligence, finansowego, podatkowego i prawnego,
  • opinie i analizy finansowe oraz biznesplany,
  • doradztwo w zakresie ujęcia transakcji i zdarzeń gospodarczych w księgach oraz sprawozdaniach finansowych jednostek.


MST Audit Services sp. z o.o. współpracuje z Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych P.J.Sowisło & Topolewski sp. k. co pozwala nie tylko od strony podatkowo – księgowej spojrzeć na zaistniały problem ale również od strony prawnej.