­čôł Biuro rachunkowe – MST AUDIT SERVICES SP. Z O.O

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

12.12.2019

przez Musiał, Sowisło & Topolewski Audit Services Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z┬ádnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z┬áprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ÔÇ×RODOÔÇŁ, informujemy, ┼╝e:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MST Audit Services Sp. z o.o.,

  ul. Robocza 40,
  61-517 Poznań
  Tel.: +48 61 83 20 159
  adres email: .

  W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można się skontaktować pod adresem email:  z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych lub w  siedzibie Administratora.

 2. Administrator przetwarza dane osobowe:
  1. klient├│w:
   1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO ÔÇô w celu podj─Öcia dzia┼éa┼ä zmierzaj─ůcych do zawarcia umowy oraz realizacji zawartych um├│w (w tym kontaktu telefonicznego i e-mailowego, przesy┼éania dokument├│w zwi─ůzanych ze┬á┼Ťwiadczonymi us┼éugami ksi─Ögowymi┬ái innymi) ÔÇô do czasu realizacji umowy;
   2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO ÔÇô w celu realizacji ci─ů┼╝─ůcych na Administratorze obowi─ůzk├│w wynikaj─ůcych z obowi─ůzuj─ůcego prawa, w tym w szczeg├│lno┼Ťci obowi─ůzk├│w wynikaj─ůcych z prawa podatkowego ÔÇô do czasu zrealizowania lub wyga┼Ťni─Öcia obowi─ůzk├│w;
   3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO ÔÇô w celach wynikaj─ůcych z prawnie uzasadnionych interes├│w realizowanych przez Administratora, w tym w szczeg├│lno┼Ťci w celu dochodzenia, ustalania i obrony roszcze┼ä, ustalenia konflikt├│w interes├│w i narusze┼ä etycznych w zakresie niezb─Ödnym do przeciwdzia┼éania nadu┼╝yciom, w celach archiwalnych i statystycznych i inne ÔÇô do momentu zg┼éoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do czasu przedawnienia roszcze┼ä;
   4. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f RODO ÔÇô w celu prowadzenia sprawy/ ┼Ťwiadczenia us┼éugi ksi─Ögowej zwi─ůzanej z konieczno┼Ťci─ů przetwarzania danych osobowych szczeg├│lnych kategorii do momentu zako┼äczenia sprawy/ zrealizowania us┼éugi;
 1. kontrahent├│w b─Öd─ůcych osobami fizycznymi:
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO ÔÇô w celu zawarcia i realizacji wi─ů┼╝─ůcych Administratora um├│w ÔÇô przez czas obowi─ůzywania umowy;
  2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO ÔÇô w celach wynikaj─ůcych z prawnie uzasadnionych interes├│w realizowanych przez Administratora, w tym w szczeg├│lno┼Ťci w celu dochodzenia, ustalania i obrony roszcze┼ä, w celach archiwalnych i statystycznych i inne ÔÇô do momentu zg┼éoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do czasu przedawnienia roszcze┼ä;
 2. os├│b przebywaj─ůcych w siedzibie Administratora ÔÇô na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO ÔÇô w postaci wizerunku rejestrowanego przez system monitoringu wizyjnego ÔÇô w celu zapewnienia bezpiecze┼ästwa os├│b przebywaj─ůcych na terenie siedziby Administratora i ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, kt├│rych ujawnienie mog┼éoby narazi─ç Administratora na szkod─Ö.
 • Odbiorc─ů danych osobowych mog─ů by─ç inne podmioty wsp├│┼édzia┼éaj─ůce z Administratorem przy realizacji cel├│w przetwarzania okre┼Ťlonych w p. 3, w tym w szczeg├│lno┼Ťci:
  1. podmioty upowa┼╝nione do przetwarzania danych na podstawie obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa (w szczeg├│lno┼Ťci s─ůdy i organy pa┼ästwowe);
  2. biura informacji gospodarczej;
  3. nabywcy wierzytelno┼Ťci MST;
  4. podmioty ┼Ťwiadcz─ůce na rzecz MST us┼éugi, w tym:
 1. informatyczne,
 2. ksi─Ögowo- finansowe,
 3. prawne,
 4. doradztwa podatkowego,
 5. audytorskie i kontrolne,
 6. windykacyjne,
 7. poligraficzne,
 8. niszczenia dokument├│w,
 9. pocztowe oraz kurierskie.

Podmioty, kt├│rym mog─ů zosta─ç udost─Öpnione dane osobowe, zobowi─ůzuj─ů si─Ö do zachowania poufno┼Ťci oraz wdro┼╝enia odpowiednich ┼Ťrodk├│w technicznych i organizacyjnych, gwarantuj─ůcych ochron─Ö powierzonych danych osobowych.

 1. Przysługuje Państwu:
  1. prawo dost─Öpu do tre┼Ťci swoich danych oraz prawo do ┼╝─ůdania ograniczenia przetwarzania ÔÇô w zakresie w jakim ich realizacja nie narusza obowi─ůzku┬ázachowania przez pracownika tajemnicy zawodowej,
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dokonywanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO ÔÇô┬áz wy┼é─ůczeniem przetwarzania danych pozyskanych przez pracownika w zwi─ůzku z outsourcingiem us┼éug ksi─Ögowych i kadrowo-p┼éacowych,
  3. w zakresie wynikaj─ůcym z RODO prawo do sprostowania danych, ich usuni─Öcia oraz prawo do przenoszenia danych.
 • Przys┼éuguje Pa┼ästwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepis├│w RODO, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz wszelkich innych regulacji krajowych s┼éu┼╝─ůcych stosowaniu RODO.
 • Pa┼ästwa dane osobowe nie b─Öd─ů przetwarzane przez Administratora na zasadach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 • Dane osobowe nie b─Öd─ů przekazywane do pa┼ästw trzecich (poza Uni─Ö Europejsk─ů lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji mi─Ödzynarodowych, jednak w razie wyst─ůpienia konieczno┼Ťci takiego przekazania zostanie ono dokonane zgodnie z przepisami rozdzia┼éu V RODO.
 • Dane osobowe podawane s─ů przez Pa┼ästwa dobrowolnie, jednak ich podanie jest wymogiem koniecznym dla zawarcia i realizacji um├│w oraz dla realizacji us┼éug ┼Ťwiadczonych przez Administratora.